Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2015

shillaver
8895 ab61
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaSukkie Sukkie
shillaver
5311 9f9d 500
"zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSukkie Sukkie
shillaver
1684 781c 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSukkie Sukkie
2492 0963
shillaver
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
shillaver
9958 38be
Reposted fromxalchemic xalchemic viaplugss plugss
shillaver
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viaplugss plugss
shillaver
Bo za bardzo mi zależało. Od początku. Od momentu, kiedy zaczęliśmy na siebie patrzeć.
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viaplugss plugss
shillaver
4786 13f1
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaplugss plugss
shillaver
Padał śnieg, świeciło słońce, a ja myślałam o tym, jaki śnieg i jakie słońce Ty widzisz.
— Janusz Leon Wiśniewski - ' Bikini '
shillaver
6373 f7b7 500
Reposted fromcenturylove centurylove viaSukkie Sukkie
shillaver
9166 bde5
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaSukkie Sukkie
shillaver
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viaSukkie Sukkie
shillaver
. Mogłam mu się przyglądać godzinami. Wyglądał bardzo seksownie, gdy się na czymś koncentrował. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaSukkie Sukkie
shillaver
. Mogłam mu się przyglądać godzinami. Wyglądał bardzo seksownie, gdy się na czymś koncentrował. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaSukkie Sukkie
shillaver
0098 476b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaSukkie Sukkie
shillaver
shillaver
0720 c196
Trzeba mieć zasady.
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viaSukkie Sukkie
shillaver
Kiedy się na kimś mścisz, to w zasadzie mówisz mu najlepszy komplement. To tak, jakby powiedzieć komuś: "Miałeś tak wielki wpływ na moje życie, że muszę się odwzajemnić. Muszę wpłynąć na twoje życie tak głęboko, jak ty na moje''.
— Augustus Hill, "Oz", 4x11
Reposted from1923 1923 viaSukkie Sukkie

June 12 2014

shillaver
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl